092600107 info@letterbox.fi

Lähetä tästä palauttetta suoraan Letterboxin jakelupäälliköille.

Paina lopuksi ”Lähetä”.

Jakelun asiakaspalvelun puhelinnumero on 0504-082082.

Arkisin klo 12-16.

Noudatamme paikallislehtien jakeluissa Kuluttajaviraston lausuntoa 7.8.2012
Tutustu lausuntoon tästä:
Kuluttajaviraston lausunto