092600107 info@letterbox.fi

Verkkonäkyvyys

Verkkomainonta

Letterbox Median paikallislehdet ovat luettavissa myös jokaisen lehden omalla nettisivulla. Tavoita asiakkaat verkkomainonnalla.

Näkyvän verkkomainonnan aloittaminen on helppoa. Voit valita kaikkien lähimedioittemme verkkojulkaisuissa kahdenlaisia näkyvyyspaketteja; 1. Aikaperusteisia ja 2. Näyttökertojen määrään perustuvia.

Kaupunginosakohdennus

LetterboxMedioiden verkkojulkaisujen alueellinen kohdennettavuus on pääkaupunkiseudun paras. Mainonta voidaan kohdentaa lähilehtien verkkojulkaisujen mukaisesti kaupunginosittain.  Tällä tavoin kohdennettuna kampanjabudjettisi ei kulu hukkakontakteihin ja näyttökertoihin perustuvaa mainontaa voidaan näyttää pidempään. Mainonnan voi kohdentaa joko yhteen kaupunginosaan, kaupunkiin tai useampiin alueisiin kerrallaan.

Aiheperusteinen kohdentaminen

Mainonta voidaan kohdentaa sijainnin sijasta käyttäjän mielenkiinnon kohteiden mukaan. Valmiita kohdennusluokkia on useita. Aiheperusteista kohdennusta käyttämällä mainonta saadaan kohdennettua oikealle kohderyhmälle, mikäli kohdentaminen paikallisesti ei ole tarkoituksenmukaista.

LetterboxMedioiden lähiverkkomediat ovat edullinen ja tehokas kanava verkkomainonnan toteuttamiselle. Verkkomainonnalle sivustoillamme on useita vaihtoehtoja. Voit tavoittaa koko suurpääkaupunkiseudun, tai voit kohdistaa näkyvyytesi siihen alueeseen tai kaupunginosaan, missä ovat asiakkaasi. Hyvä vaihtoehto on myös valita näkyvyys yksittäisen lähilehden sivustolla.

Mainosta paikallislehtien verkkosivuilla

Aikaperusteinen näkyvyys

140 € lehti oma paikka | 80 € lehti karusellissa
  • Hinta 30 päivän näkyvyydelle
  • Toimii parhaiten aluekohdistetuissa kampanjoissa
  • Toimii hyvin myös teemakohdistetuissa kampanjoissa
  • Esillä vain halutun/haluttujen lähilehtien verkkosivuilla
  • Tavanomainen koko 300x250px

Näyttökertoihin perustuva näkyvyys (CPT)

190€ /10.000 näyttökertaa | 19€ / 1.000 näyttökertaa
  • Toimii parhaiten kun halutaan iso näkyvyysmäärä
  • Toimii hyvin kun halutaan nopeaa vaikutusta
  • Esillä kaikkien lähilehtien, Newsboxin ja teemalehtien sivuilla
  • Mainosten näyttö loppuu kun haluttu näyttömäärä saavutetaan
  • Tavanomainen koko 300x250px

Esittele oma yrityksesi lukijoillemme

Esittelemme maksutta yrityksiä verkkojulkaisussa. Kerro lukijoillemme omasta yrityksestäsi vastaamalla toimituksemme laatimiin kysymyksiin. Julkaisemme suurimman osan yritysesittelyistä lehtiemme verkkosivuillamme.