092600107 info@letterbox.fi

Suoramarkkinointikappanjat ovat ylivertaisia myynnin lisääjiä. Direct Marketing Associationin tutkimuksen mukaan suorapostituskampanjat tuottavat keskimäärin 4,4% vastauksen kun taas sähköpostikampanjoiden vastausprosentti on vain 0,12%.

Toinen väkevä syy käyttää painettua suoramarkkinointia verkossa tapahtuvan markkinoinnin ohella tai sijaan selviää Bangor Universityn tekemästä tutkimuksesta:

”Painettuun (konkreettiseen) materiaaliin liittyy suurempi emotionaalinen

tuntemus kuin virtuaaliseen. Todellinen kokemus, jonka painettu media tarjoaa, antaa paremmin mahdollisuuden muodostua osaksi vastaanottajan muistia. Se tuottaa enemmän tuntemuksia, minkä pitäisi auttaa kehittämään myönteisempiä brandi/tuote assosiaatioita. Todellinen kokemus on myös sisäistetty, mikä tarkoittaa että painetuilla materiaaleilla on enemmän henkilökohtaista vaikutusta ja siten sen pitäisi tukea motivaatiota.”

Tavaroita ja palveluja mainostetaan paperilla jotta ihmiset voivat pitää esitteitä käsissään. Tuo kohtaaminen tuottaa paremman vasteen kuin sähköinen viesti.