092600107 info@letterbox.fi

Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmä

Yrityksemme ympäristöjärjestelmä noudattaa ISO 14001-periaatteita. Painotuotteiden, kuten sanomalehtien ja mainoksien, jakeluliiketoiminnassa kestävän kehityksen periaatteita voidaan parhaiten edesauttaa energiatehokkailla logistiikkaratkaisuilla ja paperijätteen käsittelyprosesseissa. Noudatamme seuraavia kestävän kehityksen periaatteita: