092600107 info@letterbox.fi

Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmä

Yrityksemme ympäristöjärjestelmä noudattaa ISO 14001-periaatteita. Painotuotteiden, kuten sanomalehtien ja mainoksien, jakeluliiketoiminnassa kestävän kehityksen periaatteita voidaan parhaiten edesauttaa energiatehokkailla logistiikkaratkaisuilla ja paperijätteen käsittelyprosesseissa. Noudatamme seuraavia kestävän kehityksen periaatteita:

  • Jakelusta yli jääneet lehdet ja muut paperijätteet toimitetaan uusiokäyttöön
  • Konttoripaperijäte toimitetaan uusiokäyttöön.
  • Muut jätteet lajitellaan asianmukaisiin jäteastioihin.
  • Auton käyttöä jakelutyössä vältetään kaupunkikortteleissa
  • Auton tyhjäkäyttö jakelutyön suorituksen aikana on kielletty