092600107 info@letterbox.fi

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Letterbox, LetterboxMediat ja LB Marketing and Holdings Oy rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Tietosuojaselosteemme ja sivuston käyttöehdot ovat aina julkaistuna ja päivitettynä verkkosivuillamme.

Sinulla on asiakkaanamme ja yhteistyökumppaninamme oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden mukaisesti ja läpinäkyvästi.

Voimme ajoittain muuttaa näitä selosteita ja/tai mm. verkkosivustojemme evästetoimintaperiaatteita, joten suosittelemme tutustumaan näihin sivuihin säännöllisesti.

1. Rekisterin nimi
Letterboxin yritysasiakastietokanta
2. Rekisterinpitäjä
LB Marketing and Holdings Oy (myöhemmin Letterbox)
Lisätietoja Letterboxista saatavilla osoitteesta www.letterbox.fi -> yritys
Käynti- ja postiosoite: Letterbox, Hämeentie 103 E, 00550 HELSINKI
Puhelin: 09 2600107
Sähköposti: info@letterbox.fi
3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Asiakaspalvelu info@letterbox.fi
4. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään 14 arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää Letterboxin ja yhteistyökumppaneiden markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.
6. Rekisteröidyt henkilöryhmät
Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.
7. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Yritys
Yrityksen yhteystiedot
Puhelinnumero
Nimi ja asema
Yrityksen toimialaluokka
Sähköpostiosoite
Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja
8. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään yritysyhteystietojen osana rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös Suomen Asiakastiedosta sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.
9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Letterboxin tai alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Mahdollisissa tilanteissa, joissa Letterbox rekisterinpitäjänä siirtää rekisterissä olevia henkilötietoja ulkoistaessaan henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi tilitoimistolle ja markkinointi-, kulu- sekä laskutuspalveluja tarjoaville yrityksille, käsittelevät nämä yritykset tällöin henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ilman itsenäistä käsittelyoikeutta. Näiden kolmansien osapuolten kanssa tehdään aina sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA).

10. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Letterbox rekisterinpitäjänä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.
11. Rekisterin suojauksen periaatteita
Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.
ATK:lla käsiteltävät tiedot
Vain määrätyillä Letterboxin työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.
Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

12. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja yleisellä tasolla niin kauan kuin se on tuotteidemme ja/tai palvelumme toimittamisen kannalta oikeutettua ja/tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön (Suomi, EU) mukaista. Esimerkiksi,

  • Ostotapahtumaan liittyvät ostotiedot säilytetään viiden (5) vuoden ajan
  • Verkkosivustojemme ja -palveluidemme kävijätietoja säilytetään maksimissaan kolmen (3) vuoden ajalta.
  • Suostumus henkilötietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin on voimassa niin kauan, kunnes se perutaan.

13. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Letterbox
Hämeentie 103 E / Rekisteriselosteet
00550 Helsinki
Tai sähköisesti osoitteeseen:
info@letterbox.fi
Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Letterbox, Hämeentie 103 E, 00550 HELSINKI.
14. Korjausoikeus
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista.
Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.
Osoitteet: katso kohta 2.
15. Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.
Osoitteet: katso kohta 2.